Numerologia pomaga

Odkryć swoje możliwości
Znaleźć i usunąć własne blokady i ograniczenia
Wykorzystać posiadane talenty
Ustalić najlepszy czas na założenie firmy
Dobrać właściwe osoby do współpracy
Wzmocnić własną intuicję